Managementondersteuning

Een zeer belangrijke deel van ons werk bestaat uit het adviseren over allerlei voor u belangrijke vragen en onderwerpen, als uw bedrijfsstructuur, het toetreden van vennoten, de toekomst, enzovoort.

Juist omdat wij u en uw onderneming goed kennen, kunnen wij u prima adviezen op maat verstrekken.

Wij kunnen daarbij terugvallen op een netwerk van externe deskundigen. Wij raadplegen hen ook regelmatig om mee te denken, zodat wij u optimaal kunnen adviseren.

Daarnaast kunnen wij u ook op persoonlijk vlak adviseren over allerlei voor u belangrijke vragen en onderwerpen. U kunt daarbij denken aan uw oudedagsvoorziening, fiscaal vriendelijk schenken aan bijvoorbeeld uw (klein)kinderen, enzovoort.